mercredi 27 avril 2016

Buổi ra mắt phim "Máu Lửa Charlie" tại Paris


Những ngày cuối tháng Tư là những ngày gợi lại vết thương lòng của người Việt tị nạn cộng sản. Bút ký chiến trường của Thiếu Tá Nhày Dù Đoàn Phương Hải đã được ghi lại qua phóng sự hồi ký "Máu Lửa Charlie" do Mũ Đỏ 112 Lam Sơn 719 thực hiện. Bộ phim đã được ra mắt ngày 23/04/16 tại Paris

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire