mercredi 13 avril 2016

40 Năm Quốc Hận 30-4 (1975-2015)

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-OX98Rma5lTdTLvcmRY_qq1aKu-e9OkL2hJoHBunTUZgQzjFKpg 

  
Miền Nam Những Ngày Tháng Sau 30-4-1975 (P1) 
  
Miền Nam Những Ngày Tháng Sau 30-4-1975 (P2) 
*
*     *
  
Miền Nam Việt Nam trong những ngày gần 30 4 1975 
*
*     *
  
Quốc Hận 30 Tháng 4 
*
*     *
  
Bản Tin Tức Cuối Cùng Của Đài Phát Thanh SaiGon 29-4-1975 
*
*     *
  
Câu Chuyện Một Thuyền Nhân
*
*     *
  Thuyền nhân Việt Nam: thảm trạng lịch sử chưa thể sang trang
Thanh Trúc, phóng viên RFA
*
*     *
  
Thuyền nhân Việt Nam, một chương sử bi thương - Vượt Biên 
*
*     *
  
Hồi ức tuần lễ cuối cùng ở Sài Gòn, 30/4/1975 kết thúc chiến tranh VN
*
*     *
  
Vượt Biên Đường Bộ Cuộc trốn chạy bằng chân 
*
*     *
  
NGỦ HỔ TƯỚNG QUÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire