dimanche 3 avril 2016

Những Chuyện Buồn Tháng Tư

http://3.bp.blogspot.com/-sJ-KODud06k/T4kUuaPzK_I/AAAAAAAAQn4/mr6A2bnWme4/s640/30-04-1975a-danlambao.jpg 
Thức Cùng Quê Hương 
Sáng tác & trình bày Hoài Điệp Hạ Phương 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire