mardi 27 octobre 2015

VINH DANH CỜ VÀNG
Như Bài Hát Quốc Ca 
Sáng tác & trình bày Nguyễn Văn Thành
*
*     *

Hỡi Hồn Thiêng Núi Sông 
Sáng tác & trình bày Nguyễn Văn Thành 
*
*     *

Em Và Cờ Vàng 
Sáng tác & trình bày Nguyễn Văn Thành 
*
*     *

Dựng Lại Cờ Vàng Trên Quê Hương Ta 
*
*     *

Cờ Vàng Tung Bay Trong Mỗi Tim Người 
Thơ Hà Huyền Chi - Nhạc & trình bày Nguyễn Văn Thành 
*
*     *

Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Vẫn Tung Bay 
*
*     *

Cờ Bay Trên Thành Phố Quảng Trị
*
*     *

Việt Nam Vẫn Mãi Việt Nam 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire