mercredi 21 octobre 2015

GOLDEN ASIA DVD 3: Hùng Ca Sử Việt 2


GOLDEN ASIA DVD 3: Hùng Ca Sử Việt 2

https://i.ytimg.com/vi/OXfwQjjFwHA/maxresdefault.jpg 

Song list Hùng Ca Sử Việt 2 (giòng nhạc Việt Dzũng và Nguyệt Ánh)

1/ Quân lệnh cuối cùng
Phillip Huy + Nguyễn Hồng Nhung + Lâm Nhật Tiến
+ all singers, and Ngàn Khơi

2/ Một Lần đi (Nguyệt Ánh)
Đan Nguyên

3/ Lời Kinh Đêm (Việt Dzũng)
Mai Thanh Sơn

4/ Vẫn còn đây các con của mẹ (Nguyệt Ánh)
Mỹ Huyền + Huỳnh Phi Tiễn
+ Ngàn Khơi

5/ Hát cho Tự Do (Việt Dzũng)
Nguyễn Hồng Nhung + Vuong Dzung

6/ Cái cò (Nguyệt Ánh)
Hoàng Thục Linh

7/ Một chút quà cho quê hương (Việt Dzũng)
Quốc Khanh

8/ Anh vẫn mơ một ngày về (Nguyệt Ánh)
Cát Lynh & Hồng Diễm
+ Ngàn Khơi

9/ Mưa Sài Gòn còn buồn không em (Nguyệt Ánh)
Lâm Nhật Tiến

10/ Mời em về (Việt Dzũng)
Thiên Kim

11/ Cho đồng bào tôi (Việt Dzũng)
Đặng Thế Luân + Nhật Lâm
+ Ngàn Khơi

12/ Những đứa con của mẹ (Việt Dzũng)
Nguyên Khang

13/ Xuống đường cùng cánh hoa lài
Lưu Đức Long & Phạm Tuấn Ngọc
+ Ngàn Khơi

14/ Hát cho người dân oan (Việt Dzũng)
Diễm Liên + Lê Quốc Tuấn

15/ Xin hãy làm ánh đuốc (Nguyệt Ánh)
Mỹ Huyền + Nhật Lâm + Đặng Thế Luân + Huỳnh Phi Tiễn
+ Ngàn Khơi

16/ Tình Ca cho Nguyễn thị Sài Gòn (Việt Dzũng)
Y Phương

17/ Em nhớ màu cờ (Nguyệt Ánh)
Lâm Thuý Vân

18/ Hát Cho ngày SàiGòn quật khởi (Nguyệt Ánh)
All singers + Ngàn Khơi

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire