dimanche 11 octobre 2015

Tiếng Thu Xưa

 
Thu Sầu
Nhạc Lam Phương-Tiếng hát Ngọc Hạ
*
*     *
 
Lá Rơi Bên Thềm
Nhạc Lê Trọng Nguyễn-Nguyễn Hiền
Tiếng hát Kim Tước
*
*     *
 
Thu Hồng
Nhạc Phan Nguyên Anh-Thơ Du Tử Lê-Tiếng hát Diễm Liên
Trúc Đào
Nhạc Anh Bằng-Thơ Nguyễn Tất Nhiên-Tiếng hát Duy Khánh
*
*     *
 
Những Chiếc Lá Úa (Autumn Leaves)
Thái Thanh trình bày
*
*     *
 
Con thuyền không bến
Nhạc Đặng Thế Phong-Tiếng hát Thái Thanh
*
*     *
 
Thu ca điệu ru đơn
Nhạc Phạm Duy-Tiếng hát Thái Thanh
*
*     *
 
Mùa Thu Không Trở Lại
Nhạc Phạm Trọng Cầu-Tiếng hát Thái Thanh
*
*     *
 
Thu Trong Mắt Em
(thơ Đình Nguyên, nhạc Phạm Anh Dũng)
Quỳnh Lan hát, Quang Đạt hòa âm
*
*     *
 
Tình khúc mùa Thu
Nhạc Phạm Anh Dũng-Tiếng hát Ý Lan  
*
*     *
 
Lại một chiếc lá rơi
Thơ Phạm Ngọc-Nhạc Phạm Anh Dũng
Tiếng hát Bảo Yến
*
*     *
Chiếc lá cuối cùng
Nhạc Tuấn Khanh-Tiếng hát Sĩ Phú
*
*     *
 
Tình Thu Yếu Đuối
Nhạc Khê Kinh Kha-Tiếng hát Ý Lan
*
*     *
Nước Mắt Mùa Thu
Phạm Duy - Ngọc Hạ
*
*     *
 
CHÂN CẦU NƯỚC CHẢY
(Thơ Phan Xuân Sinh,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Tấn Đạt trình bày
*
*     *
 
Bên bờ sông Seine Ta ngồi, Ta khóc
Nhạc Phạm Duy-Tiếng hát Mai Hương
*
*     *
 
Nhạc Chủ đề Thu Sầu
Đan Thanh trình bày
*
*     *
 
Mắt Thu
Nhạc Ngô Thụy Miên-Tiếng hát Ý Lan
*
*     *
 
Giọt Lệ Thu
Nhạc Khê Kinh Kha-Tiếng hát Ánh Tuyết
http://safeshare.tv/w/WrywYeUxuO
*
*     *

Lá Vàng
Thơ nhạc Trần Văn Lương-Tiếng hát Quỳnh Lan
http://safeshare.tv/w/pCpWkpfCFw
*
*     *

Trả Lại Tôi
Nhạc Khê Kinh Kha-Tiếng hát Ánh Tuyết
http://safeshare.tv/w/IHJlpfYHcN
*
*     *

Mầu Thu Năm Ngoái
Thơ : Hồ Dzếnh
http://safeshare.tv/w/TqPXgvAibN
*
*     *

Đôi Mắt Mùa Thu 
http://safeshare.tv/w/CYkNJRFJXl
*
*     *

Từ đó Mùa Thu
Thơ & nhạc Trần Văn Lương-Tiếng hát Quỳnh Lan
http://safeshare.tv/w/lUGYIFUeag
*
*     *

Màu Lá Xa Người
Thơ và nhạc Trần Văn Lương-Tiếng hát Hương Giang
http://safeshare.tv/w/ONDecYkGVk
*
*     *

Mùa Thu Paris
Nhạc Pham Duy-Thơ Cung Trầm Tưởng-Tiếng hát Thái Thanh
http://safeshare.tv/w/lFtAgFiAVu
*
*     *
 
Tình Thu
Nhạc Khê Kinh Kha-Tiếng hát Quỳnh Lan
http://safeshare.tv/w/RijwpKkmzd
*
*     *

Chỉ chừng đó thôi
Nhạc Phạm Duy-Tiếng hát Duy Quang 
http://safeshare.tv/w/QetAmAcIBV
*
*     *

Người Tình già trên đầu non
Nhạc Phạm Duy-Tiếng hát Duy Quang 
http://safeshare.tv/w/ooPjqmbzCC
*
*     *

Nghêu Ngao Đường Trần
Nhạc và Lời Khê Kinh Kha-Tiếng hát Xuân Phú 
http://safeshare.tv/w/idNOQjjtof
*
*     *

Mười Năm Chưa Lần Gặp
Thơ Hoàng Ngọc Ẩn-Nhạc Hoàng Văn-Tiếng hát Bích Phượng
http://safeshare.tv/w/BnjmyefmMI
*
*     *

Cho Tôi Khóc Hết Mùa Thu
Thơ: Hoàng Ngọc Ẩn-Nhạc: Hoàng Cầm
Tiếng hát Quỳnh Lan
http://safeshare.tv/w/OAIgcrHGOP
*
*     *

Tháng Tám Mưa Mây
Thơ Hoàng Ngọc Ẩn-Nhạc: Phạm Duy
Tiếng hát Hương Lan
http://safeshare.tv/w/MwwiLmBCNJ
*
*     *

Nhạc Chủ đề Nguyễn Đình Toàn- Mùa Thu Không Còn Nữa
Tiếng hát Khánh Ly
http://safeshare.tv/w/GzvPaswnsF
*
*     *

Nhạc Chủ đề Nguyễn Đình Toàn- Giọt Mưa Thu
Nhạc Đặng Thế Phong-Tiếng hát Thái Thanh
http://safeshare.tv/w/kgtMILRZeR
*
*     *

Nhạc Chủ đề Nguyễn Đình Toàn-Một chiều Thu
Nhạc Nhật Bằng-Tiếng hát Khánh Ly
http://safeshare.tv/w/KoVnVYlcrx 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire