vendredi 9 octobre 2015

Vấn Đề Hôm Nay (Tháng 9)

 
Ngày mất nước -Bình Luận của Bảo Ngọc-Song Thập trình bày 
*
*     *
 
THƯ GỞI CÁC BẠN TRẺ VIỆT NAM
Tác giả & trình bày Minh Nguyệt
*
*     *
 Không Thể Nín!
Bài viết Tân Ngọc Già-Cát Bụi trình bày
*
*     *
Hình ảnh Việt Nam với quốc khánh lần thứ 70
Chân Như, phóng viên RFA
*
*     *
 
Đây là sự thật: Thủ đoạn thâm hiểm của CSVN
Đặng Chí Hùng và Tâm Anh  
*
*     *
 
Nói với người cộng sản: Ngày đảng cộng sản Việt Nam "cướp chính quyền"
Tiến Văn biên soạn, trình bày của Dian
*
*     *
 
Bầy Kên Kên
RadioCTM-Đỗ Đăng Liêu
*
*     *
 
 Đường lên thiên đàng xã nghĩa nó phải thế, chứ còn gì nữa
Hạ Trắng (Danlambao)-Cát Bụi trình bày
*
*     *
 
Đểu giả
Bình luận của Việt Thu-Song Thập trình bày
*
*     *
Sâu và Người & phát biểu hùng hồn của chị Cấn thị Thêu
Nguyệt Quỳnh-Minh Nguyệt trình bày
*
*     *
 
Đây là sự thật: Tương lai Việt Nam sẽ ra sao?
Đặng Chí Hùng và Tâm Anh  
*
*     *
 
Đất nước của những khẩu hiệu
Bình Luận của Nguyễn Tuấn-Song Thập trình bày
*
*     *
Trí thức phải thức tỉnh
Đặng Chí Hùng-Song Thập trình bày
*
*     *
 
Tây Mĩ nó cũng thế
Nguyễn Văn Tuấn - Trình bày Nguyên Khải
*
*     *
 
 Đây là sự thật: Chính sách giáo dục của CSVN
Đặng Chí Hùng và Tâm Anh
*
*     *
 
Mất vào tay giặc!
Bình Luận của Đình Bảo-Song Thập trình bày
*
*     *
 
 Sắp xếp lại tương lai
Kính Hòa, phóng viên RFA
*
*     *
  
Đâu Rồi Tuổi Thơ?
Bài viết & trình bày: Hạ Uyên


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire