dimanche 2 avril 2023

Thần Công Lý, trước Pháp đình tự sát!

một thế giới điêu linh !


 

Ta chết lặng nhìn Nữ Thần Công Lý
Tuẫn tiết bằng lưỡi kiếm của pháp đình
Tay buông thõng rơi cán cân minh định
Hấp hối nhìn...  một thế giới điêu linh ! 
*
*     *
 

Xứ Cờ Hoa, có một ngày rất lạ...
Thần Công Lý, trước Pháp đình
tự sát! 
Nữ Thần Tự Do, 
ôm mặt gục đầu!
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire