vendredi 21 avril 2023

Sinh Vi Tướng, Tử Vi Thần: NGỦ HỔ TƯỚNG QUÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA

NGỦ HỔ TƯỚNG QUÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA
   

Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ

Tướng Lê Nguyên Vỹ "Chết theo Thành"
*
*     *
 
 
Chuẩn Tướng Trần Văn Hai 

Chuẩn Tướng Trần Văn Hai và viên đạn cuối cùng
 
*
*     *
Tướng Lê Văn Hưng
 
Hồi ức của Bà Quả phụ Lê Văn Hưng
*
*     *
TT Nguyễn Khoa Nam 

TT Nguyễn Khoa Nam 
*
*     *
Tướng Phạm văn Phú
Những Ngày Cuối Cùng Của Tướng Phạm văn Phú

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire