jeudi 27 avril 2023

Hạt Mưa Trên Poncho - Trầm Tử ThiêngHạt Mưa Trên Poncho - Trầm Tử Thiêng - Lâm Dung ca 

Hạt mưa trên poncho, hạt mưa.. trên poncho
Tí tách rơi nghe như tiếng quân reo hò ngoài chiến trường
Hạt mưa miên man rớt trên đầu non

Người mong.. bên song thưa, người đi.. trong cơn mưa
Góp chiến công.. hiên ngang thắm đôi môi cười ngày quay về
Nghìn gian lao tan biến trong lời thề
ĐK :
Mưa, mưa mãi thấm lòng người trai nơi xa trường
Hạt mưa vui như hồi vỗ tay ca
Mưa, nhưng vẫn.. ấm lòng người trai đi xa nhà
Mưa cho tình thương mến thêm đậm đà !

Hạt mưa trên poncho, hạt mưa.. trên poncho
Nhớ những đêm anh em vỗ tay reo cười đùa mưa nguồn
Nằm trên poncho ngỡ trên nệm gấm

Nào ai.. đang say sưa, hẹn nhau.. đi trong mưa
Góp chiến công đem ghi khắc trên lời nguyền ngày quay về
Nghìn gian lao tan biến trong lời thề
 Hạt mưa trên poncho, hạt mưa.. trên poncho
Tí tách rơi nghe như tiếng quê hương mình chờ quân về
Người em hân hoan đón hoa đầu súng

Kia ai.. bên song thưa, nhìn ai.. đi trong mưa
Đã chắc ghi đi công lao __ cho tay người ngày quay về
Nghìn gian lao tan biến trong lời thề

 Mưa cho tình thương mến thêm.. đậm... đà...

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire