lundi 15 juin 2020

Việt Nam Cộng Hòa: 47 Hùng Ca & Hành Khúc

Résultat de recherche d'images pour "Thiên hùng ca QLVNCH" Việt Nam Cộng Hòa: 47 Hùng Ca & Hành Khúc 

Việt Nam Cộng Hòa: 47 Hùng Ca & Hành Khúc

[00:01] 01. Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa (1956) [0:01:17] 02. Phút Mặc Niệm [0:03:17] 03. Việt Nam Minh Châu Trời Đông [0:07:31] 04. Việt Nam Việt Nam [0:11:07] 05. Hội Nghị Diên Hồng [0:17:01] 06. Bạch Đằng Giang [0:20:43] 07. Ải Chi Lăng [0:24:19] 08. Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ [0:29:11] 09. Xuất Quân [0:33:00] 10. Thúc Quân [0:35:52] 11. Chiến Sĩ Ca [0:38:52] 12. Bài Ca Chiến Thắng [0:43:50] 13. Thề Chiến Thắng Quân Thù [0:46:56] 14. Ngày Quật Khởi [0:49:37] 15. Thề Không Phản Bội Quê Hương [0:53:14] 16. Cờ Bay Trên Cổ Thành Quảng Trị [0:57:06] 17. Lửa Máu Hận Thù [1:01:19] 18. Trên Đầu Súng Ta Đi [1:04:58] 19. Lục Quân Việt Nam [1:09:35] 20. Thủy Quân Lục Chiến hành Khúc [1:13:52] 21. Hải Quân Việt Nam [1:17:13] 22. Không Quân Hành Khúc [1:21:18] 23. Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc [1:30:49] 24. Thiếu Sinh Quân Hành Khúc [1:33:37] 25. Thiết Giáp Binh Hành Khúc [1:37:30] 26. Cảnh Sát Quốc Gia Hành Khúc [1:41:07] 27. Chiến Sĩ Vô Danh [1:45:15] 28. Về Miền Nam [1:49:00] 29. Vó Câu Muôn Dặm [1:52:07] 30. Anh Về Thủ Đô [1:55:31] 31. Ta sẽ Về Đông Hà [1:58:54] 32. Anh Đi Chiến Dịch [2:04:32] 33. Cô Gái Việt [2:07:09] 34. Trưng Nữ Vương [2:11:29] 35. Khỏe Vì Nước [2:14:21] 36. Đường Chúng Ta Đi [2:18:21] 37. Đoàn Quân Đi [2:22:19] 38. Nhà Việt Nam [2:26:03] 39. Ta Là Người Việt Nam [2:28:18] 40. Đêm Mê Linh [2:33:40] 41. Hát Cho Ngày Sài Gòn Quật Khởi [2:39:52] 42. Mẹ Việt Nam Ơi Chúng Con Vẫn Còn Đây [2:45:07] 43. Vẫn Còn Đây Các Con Của Mẹ [2:51:05] 44. Em vẫn Mơ Một Ngày Về [2:56:05] 45. Bài Hát Đấu Tranh [2:59:11] 46. Đáp Lời Sông Núi [3:02:26] 47. Cám Ơn Anh
*
*     *
Thiên hùng ca QLVNCH

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire