jeudi 2 novembre 2017

Dịch bài nghiên cứu của Erin Mclaughlin: 'Television Coverage of the VietNam war and the Vietnam Veteran' - Trần Thuý Hạc

Vài lời tâm sự..
http://slideplayer.com/slide/3841815/13/images/11/The+Television+War+The+Vietnam+War+was+the+first+U.S.+war+that+was+televised..jpg
Đã từ lâu tôi vẫn thắc mắc : Tại sao hầu hết Truyền Thông Mỹ chống cuộc chiến tranh Việt Nam ? Tại sao một số cựu quân nhân khi về nuớc đã quay lại chống chính phủ họ? Kinh nghiệm nào đã thay đổi các nguời này? Có phải vì hay đào bới tin tức và thông thạo các mánh khoé chính trị nên giới Truyền thông đã có một cái nhìn tiêu cực về cuộc chiến VN khá sớm, và họ đã dùng các phưong tiện trong tay để chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt, càng đỡ tốn máu xương?

Tôi cũng có đọc sách báo theo đó gây chiến tranh thì có lợi cho giới buôn bán Vũ khí. Đó là một đại kỹ nghệ trong thời chiến cũng như thời bình. ( 'How the US government created and coddled the Gun Industry, Brian Delay, Business Insider, Oct 11, 2017').  Không  như Hoa kỳ, Ở Anh quốc chỉ sau một lần mấy chục trẻ em bị giết bằng súng tại trường, không thuờng dân nào đuợc quyền sở hữu súng lục. (Members of the public may own sporting rifles and shotguns, subject to licensing, but handguns were effectively banned after the Dunblane school massacre in 1996 with the exception of Northern Ireland. Dunblane was the UK's first and only school shooting.)
Các nhà cầm quyền với những mức độ hùng hồn và hiệu nghiệm khác nhau và các biện pháp cuỡng chế chặt chẽ hay buông lơi khác nhau, thường đưa ra những lời hoa mỹ như chiêu bài yêu nuớc, chiêu bài giải phóng để khuyến khích các thanh niên cầm súng bắn chết những người phải tự vệ phía bên kia, trong khi sự gây chiến thực sự là sự mù quáng dụ dỗ và ép buộc các thanh niên miền Bắc tham chiến và chết cho một lý tưởng quốc tế không tuởng. 

Việc Hoa Kỳ tham chiến mà chỉ giúp VNCH nửa vời tuỳ theo quyền lợi giai đoạn, chỉ cung cấp cho quân lực VNCH những vũ khí cổ lổ sĩ từ thời đệ nhị thế chiến (Lan Cao, Five Myths: the VN war) và vụ tàu Maddox là một bằng chứng của thủ đoạn gian dối của chính phủ Mỹ để có sự chấp thuận của Quốc Hội Mỹ, hợp pháp hoá việc tham chiến tại VN.
Trong việc tìm đọc các tài liệu để tạm giải thích cho chính mình các nguyên nhân đưa đến sự phản ảnh không trung thực của Truyền thông Hoa kỳ về cuộc chiến mà hậu quả là sự thua trận của Mỹ và Việt Nam Cộng Hoà (hơn thế nữa, với những bộ phim về lịch sử thiên lệch, bất công như của Ken Burns & Lynn Novick hiện nay và Stanley Karnos's book and tv series trước đây,  món nợ của Mỹ đối với chính phủ và các chiến sĩ miền Nam VN sẽ không bao giờ trả đuợc), tôi đã đọc và dịch bài nghiên cứu của Erin Mclaughlin
'Television Coverage of the VietNam war and the Vietnam Veteran'.
Xin chia sẻ cùng quý vị.

https://vietbao.com/images/file/OssrWVkh1QgBACF1/chien-binh-vnch.jpg  

'Television Coverage of the VietNam war and the Vietnam Veteran' 
Tác giả: Erin McLaughlin
Người dịch: Trần Thuý Hạc


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire