mercredi 8 novembre 2017

Tổng Thống Trump công du Châu Á - China

 
President Trump Arrives at China Beijing Airport 11/08/2017
*
*     *
President Trump Welcome Ceremony in China, Beijing 11/09/2017
*
*     *
President Trump Tours Forbiden City, View Opera in China 11/08/2017 Beijing
*
*     *
Sự khác biệt giữa TT Trump và Obama khi đến viếng Trung Hoa
*
*     *

Trung Quốc – điểm dừng chân cuối trong chuyến thăm châu Á của Đệ nhất phu nhân Mỹ

Tổng thống Trump và phu nhân Melania thăm Tử Cấm Thành (Ảnh: Getty)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire