mardi 31 octobre 2017

Cuộc đời KIỀU CHINH - Nguyễn-Xuân Nghĩa

https://cafevannghe.files.wordpress.com/2010/08/kieu-chinh-1.jpg 
Cuộc đời KIỀU CHINH-Phần 1-Đỉnh cao sự nghiệp 
*
*     *
Cuộc đời KIỀU CHINH-Phần 2-“Người không Tổ quốc” 
*
*     *
Cuộc đời KIỀU CHINH-Phần 3-Vươn lên thành Minh Tinh Điện Ảnh Quốc Tế 
*
*     *
"Hỷ Phúc Hội" 25 năm và Kiều Chinh

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire