mardi 15 août 2023

Nhớ Sài Gòn - Thơ Cao Nguyên-Nhạc Đình Đại

Nhớ Sài Gòn
Thơ Cao Nguyên-Nhạc Đình Đại-Trình bày Anh Chi

Nhớ Sài Gòn
chiều nay sao thấy buồn chi lạ
nhớ Sài Gòn – nhớ lây sang em
nắng nghiêng xuống mưa tuông hối hả
tay che đầu giữ tóc thôi bay
nhớ môi em run theo gió lạnh
quàng tay nhau chân bước như say
lời em nói dường như đặc quánh
khi nụ hôn miết xuống môi đầy
chiều nay sao thấy buồn chi lạ
nhớ Sài Gòn – thương cuộc tình xưa
nghe tiếng ve gọi tình ra rả
vòng đôi tay đan võng đong đưa
mưa phủi nắng chảy trên sóng lá
xô giọt buồn lóng lánh trôi xa
cứ thấp thoáng trong anh tháng Hạ
giọng cười em rộn rã trong mưa
chiều nay sao thấy buồn chi lạ
em ơi Sài Gòn! Tình, Nắng và Mưa
anh nghiêng vai trút đời vất vả
hồn mân mê tìm chút hương xưa
chiều nay sao thấy buồn chi lạ
nhớ Sài Gòn – nhớ lây sang em
khi mưa rào xô tan đọt nắng
chờ anh về hong tóc qua đêm.
Cao Nguyên


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire