jeudi 17 août 2017

Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước

 
Nhớ về cố nhạc sĩ Dương Thiệu Tước 
Thy Nga trình bày
*
*     *
Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước (Phần 1) 
Bích Huyền trình bày
*
Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước (Phần 2) 
Bích Huyền trình bày 
*
*     *
Hoài niệm nhạc sĩ Dương Thiệu Tước 
Thụy Khuê (RFI)
*
*     *
Tình Khúc Của Nhạc Sĩ Dương Thiệu Tước

1.Bóng Chiều -Mai Hương
2.Chiều-Mai Hương
3.Tiếng Xưa-Mai Hương
4.Bóng Chiều Xưa-Khánh Ly
5.Đêm Tàn Bến Ngự-Mai Hương
6.Khúc Nhạc Dưới Trăng-Mai Hương
7.Kiếp Hoa-Mai Hương
8.Ngọc Lan-Mai Hương
9.Thuyền Mơ-Mai Hương
10.Áng Mây Chiều-Mai Hương
11.Cánh Buồm Lướt Gió
12.Đêm Ngắn Tình Dài-Thái Thanh
13.Bến Xuân Xanh-Mai Hương
14.Ơn Nghỉa Sinh Thành-Hương Lan
15.Vườn Xuân Thắm Tươi-Mai Hương 
*
*     *
70 năm Tình Ca Việt Nam - Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước 
Hoài Nam - SBS Radio (Australia)
duong-thieu-tuoc


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire