dimanche 23 avril 2017

Khi Nào Em Vượt Biển - Nguyễn Tất Nhiên

 
Khi Nào Em Vượt Biển 
Nguyễn Tất Nhiên & Bắc Phong-Trình bày: Phương Hồng Quế 

Khi nào em vượt biển Mang giùm tôi niềm buồn
Trong nhà giam hiu quạnh Đêm mịt mờ mưa tuôn

Khi nào em vượt biển Mang giùm tôi quê hương
Dù chỉ là chiếc lá Em nhặt nơi cuối đường

Mang giùm tôi kỷ niệm Thuyền đêm lướt trên sông
Tôi đàn cho em hát Mơ những sớm mai hồng

Mang giùm tôi uất ức Từ khám tối âm u
Mang giùm tôi máu trào Dưới đòn chế độ thù

Mang giùm tôi lệ me. Từng đêm trắn đêm tuôn
Con vùi thây đất Bắc Con chết giữa khơi trùng

Mang giùm tôi bóng mát Tàn trứng cá trong sân
Bên rào giam nữ tội Em nhìn tôi đôi lần

Khi nào em vượt biển Mang giùm tôi đầy hồn
Một Việt Nam bom đạn Và một vành khăn tang

Khi nào em vượt biển Mang giùm tôi quê hương
Dù chỉ là chiếc là Em nhặt nơi góc đường

Dù chỉ là chiếc lá Tàn úa ở cuối đường ...

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire