dimanche 16 avril 2017

Có Buồn Không Những Dòng Sông

http://hoainhon2nguyentran.com/photos/6-46a28.JPG 
Có Buồn Không Những Dòng Sông
Nhạc: Lý Văn Chương
Ý thơ: Giang H. Tuyên
Tiếng hát: Thu Vân

1.
Có nhớ gì không những cánh đồng
Khi lúa vàng về vàng nước giòng sông
anh lính không về phơi lên áo trận
anh lính không về tóc đẫm hơi sương

Có nhớ gì không nhữ xóm làng
lá thắm ngày nao lá đã vàng bay
anh lính không về phơi lên áo trận
nên nắng không vàng cho đẹp quê hương

Có nhớ gì không những dòng sông
Có biết gì không những cánh đồng
anh lính hôm nào nay chưa về lại
Thương nhớ anh rồi cà hết đơm bông

2.
Có nhớ gì không những con đường
Tan chiến chinh rồi người vẫn không qua
như những tấm lòng thương cha nhớ mẹ
thương những xóm làng sau lũy tre xanh

Có nhớ gì không những tấm lòng
nước lớn đầu mùa, nước cuốn tình chung
Anh lính không về phơi lên áo trận
Nên nắng không vàng cho đẹp quê hương

Có nhớ gì không những dòng sông
có biết gì không những cánh đồng
anh lính hôm nào nay chưa về lại
Thương nhớ anh rồi cà hết đơm bông 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire