lundi 11 juillet 2016

Tỉnh thức đi! - Nhạc & Lời: Giòng Lạc Việt

 
Tỉnh thức đi! 
Nhạc & Lời: Giòng Lạc Việt - Hạt Sương Khuya trình bày 


 Lyrics: TỈNH THỨC ĐI!

Tỉnh thức đi. Tỉnh thức đi!
Quê hương chúng ta chìm trong khói lửa,
Giặc ngoại bang đem quân sang tàn phá non sông,
Hoàng Trường Sa, nước bao la giờ đây đâu rồi,
Rừng núi xanh bạt ngàn nay chẳng còn chi?

Quê hương ơi, Việt Nam ơi!
Bao nhiêu năm khổ đau đọa đày,
Chén cơm chan nước mắt ngậm ngùi,
Con cháu ta cuộc sống dập vùi,
Mẹ Việt Nam buồn lắm anh ơi!
Mẹ Việt Nam buồn lắm anh ơi!

Việt Nam ơi, Việt Nam ơi!
Bốn ngàn năm con cháu Lạc Hồng,
Giọt lệ nóng sục sôi hờn căm,
Mẹ Việt Nam,  giòng máu Tiên Rồng,
Mẹ Việt Nam,  giòng máu anh hùng,
Mẹ Việt Nam,  giòng máu anh hùng...

Việt Nam ơi, Việt Nam ơi!
Bắc -Trung - Nam cùng chung một lòng,
Quyết đứng lên dẹp tan giặc thù,
Đòi công lý, tự do nhân quyền,
Cùng đứng lên đáp lời sông núi,
Cùng đứng lên đáp lời sông núi...

Tỉnh thức đi. Tỉnh thức đi !
Phá cùm gông, cộng nô độc tài,
Giết sài lang, giặc trong, giặc ngoài,
Quyết một lòng bảo vệ biên cương,
Chúng ta cùng dựng lại quê hương,
Việt Nam ơi. Việt Nam ơi. Việt Nam ơi...

Giòng Lạc Việt
May 12, 2016
*
*     *
 
*

*
*     *
TỈNH THỨC ĐI! (New version)
Nhạc & Lời: Giòng Lạc Việt - Hạt Sương Khuya trình bày

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire