jeudi 21 juillet 2016

Những ca khúc về thảm họa Biển và Cá chết Miền Trung


https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQbzcYK5d7-TX_i4WW2IX1LsPR6Hkl5ejohtS6cNVQqnDub9B_I 
ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH? 
Thơ Trần Thị Lam-Nhạc & trình bày Dzuy Lynh 
*
*     *
Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh? 
Thơ: Trần Thị Lam - Nhạc: Mai Đằng - Tiếng hát: Hạt Sương Khuya 
*
*     *
ĐẤT NƯỚC MÌNH 
Thơ Trần Thị Lam, nhạc Vĩnh Điện, tiếng hát Minh Chuyên
*
*     *
Cá Chết Miền Trung 
Sáng tác & trình bày Trần Chí Phúc
*
*     *
Đất Nước Sẽ Về Đâu? 
Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh? (Thơ Trần Thị Lam) - Nhạc & trình bày Đình Đại 
*
*     *
Đất nước mình ngộ quá phải không anh? 
Thơ Trần Thị Lam - Diễn ngâm Hồn Nhiên - Phổ nhạc & trình bày Đình Đại
*
*     *
Ai Đang Giết Dân Tôi? µ
Sáng tác & trình bày Đình Đại
*
*     *
Hát Cho Đồng Bào Tôi 
Sáng tác & trình bày Lê Hoàng Trúc
*
*     *
Xuống Đường 
Nhạc & trình bày Lê Hoàng Trúc
*
*     *
Chúng tôi muốn sống 
Sáng tác & trình bày Nguyệt Ánh
*
*     *
Vô Cảm 
Nhạc & trình bày Lê Hoàng Trúc
*
*     *
Người mẹ trẻ xuống đường 
Thơ: Lê Tạo - Nhạc: Ngô Thanh Nam - Trình bày: Mỹ Khanh
*
*     *
Người Mẹ Trẻ Xuống Đường 
Thơ: Lê Tạo - Nhạc & trình bày: Nguyễn Hữu Tân
*
*     *
Ai Đang Giết Dân Tôi? 
Sáng tác & trình bày Đình Đại 
New version đã được hoàn chỉnh bởi Đình Đại
*
*     *
Biển Đông Quê Tôi 
Sáng tác Lưu Thúy Vân
*
*     *
Biển Đông Ơi, Việt Nam Ơi! 
Thơ: Thùy Vân - Nhạc: Mai Hoài Thu - Trình bày: Hạt Sương Khuya
*
*     *
Biển Đông Quê Tôi 
Thơ & Nhạc: Thùy-Vân-Trình bày: Mỹ Khanh & VyVy
*
*     *
Tỉnh thức đi! 
Nhạc & Lời: Giòng Lạc Việt - Hạt Sương Khuya trình bày 
*
*     *
TỈNH THỨC ĐI! (New version) 
Nhạc & Lời: Giòng Lạc Việt - Hạt Sương Khuya trình bày 
*
*     *
Tháng Tư Trắng 
Nhạc và lời: Chiêu Khiêm-Nguyễn Hoàng Quân trình bày
*
*     *
Quê em mùa nước lũ
Phương Mỹ Chi-Băng Tâm

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire