samedi 11 mars 2023

“Tháng Ba gãy súng” - Cao Xuân Huy

http://2.bp.blogspot.com/_An-NQ6V55Kc/TN99fNHuzgI/AAAAAAAAAL0/5VgHbX8SbNo/s640/t3.jpg 

 “Tháng Ba gãy súng” - Cao Xuân Huy (P1)
*
*     *
  
“Tháng Ba gãy súng” - Cao Xuân Huy (P2) 
*
*     *
“Tháng Ba gãy súng” - Cao Xuân Huy (P3) 
*
*     *
“Tháng Ba gãy súng” - Cao Xuân Huy (P4)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire