samedi 5 décembre 2015

Nhạc Đấu Tranh

 
Cờ Bay Trên Thành Phố Quảng Trị
Nhạc Chính Huấn VNCH
*
*   *
 
Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Vẫn Tung Bay 
*
*   *
 
Cờ Vàng Tung Bay Trong Mỗi Tim Người
Thơ Hà Huyền Chi - Nhạc & trình bày Nguyễn Văn Thành 
*
*   *
 
Dựng Lại Cờ Vàng Trên Quê Hương Ta 
*
*   *
 
Em Và Cờ Vàng
Sáng tác & trình bày Nguyễn Văn Thành 
*
*   *
 
Hỡi Hồn Thiêng Núi Sông
Sáng tác & trình bày Nguyễn Văn Thành 
*
*   *
 
Như Bài Hát Quốc Ca
Sáng tác & trình bày Nguyễn Văn Thành
*
*   *
 
Việt Nam Vẫn Mãi Việt Nam 
*
*   *
 
Đi Giữa Rùng Cờ Vàng
Thơ Cát Biển-Nhạc Phan Ni Tấn
*
*   *

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire