lundi 28 décembre 2015

Đại Nhạc Hội Tri Ân Người Thương Phế Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại Úc Châu

 

  
Với Nữ Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh
*
*     *
  
Với Nhạc sĩ Trúc Hồ 
*
*     *
  
(phần kết thúc) 
*
*     *
  
Ca sĩ Hoàng Thục Linh 
*
*     *
  
Ca sĩ Hồ Hoàng Yến 
*
*     *
  
Nhớ Mẹ-Lê Minh Đảo 
Trúc Hồ-Quốc Khanh-Mai Thanh Sơn 
*
*     *
  
Ca sĩ Lâm Thúy Vân

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire