jeudi 30 juillet 2015

Thư Phản Đối Hành Vi của Đại Sứ Mỹ tại VN Ted Osius tại cuộc gặp gỡ đồng hương Việt tị nạn CS tại San Jose

 photo 6649edfa-209d-42bb-907e-54a44db89238_zps1154d06f.jpg 


CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ
The Vietnamese American Community of the USA
 16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660
TEL: (703) 980 9425(512) 789 0481
 
July 27, 2015
Kính gửi ông John Kerry
Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ
Washington, DC 20520
Kính thưa ông Kerry,
Thay mặt cho các công dân Mỹ gốc Việt, chúng tôi gửi đến ông lá thư này để bày tỏ sự thất vọng về một viên chức cao cấp Bộ Ngoại Giao đã có hành vi xúc phạm đối với chúng tôi.
Khi ông Ted Osius, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam tiếp xúc với người Việt tị nạn CS tại San Jose ngày 14 tháng 7, 2015 vừa qua, ông ta đã yêu cầu tháo bỏ lá Quốc Kỳ VNCH tại phòng hội, là nơi không phải cơ sở của chính quyền Liên Bang.  Ngoài ra, khi tiếp xúc với người Việt tị nạn, ông Đại sứ đã đeo trên ve áo chiếc phù hiệu kỷ niệm 20 năm bang giao Mỹ-Việt Cộng, trong đó có hình lá cờ đỏ sao vàng.  
Chúng tôi xem đây là hành vi thiếu lễ độ, thiếu phong cách và là sự thách thức đối với người Việt chống Cộng.
20namViet-MyLá cờ Vàng ba sọc đỏ của chúng tôi đã được gần 50 thành phố, quận hạt và tiểu bang tại Mỹ thừa nhận là lá cờ Tự Do và Truyền Thống của người Mỹ gốc Việt. Dù chúng tôi bị lưu vong, nhưng vẫn ôm ấp lá cờ như là biểu tượng và niềm hy vọng về một ngày tươi sáng khi tự do và dân chủ vãn hồi trên quê hương Việt Nam của chúng tôi.
Bộ Ngoại Giao có thể không muốn treo lá cờ chúng tôi tại các cơ sở của Bộ. Nhưng đối với chúng tôi, khi treo lá cờ đó lên, là khẳng định lý lịch của mình cũng như thể hiện quyền tự do phát biểu có ghi trong Tu Chính Án số 1 của Hiến Pháp Hoa Kỳ.
Nếu một vị nào đó không cảm thấy thoải mái với lá cờ Vàng, thì xin đừng tìm đến với chúng tôi.
Việc làm bất kính của ông Đại Sứ Osius đã xúc phạm tình cảm thiêng liêng và niềm tự hào của tập thể người Mỹ gốc Việt. Chúng tôi đang chờ sự giải thích của ông Bộ Trưởng và lời xin lỗi của ông Đại Sứ.
Xin cám ơn ông về sự quan tâm đúng mức trong vấn đề này.
Xin chào ông
Michael Do
Chủ Tịch CĐNVQGHK.
Bản sao: Kính gửi ông Ted Osius, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Dân Biểu Zoe Lofgren, California.
Michael Do (Do Van Phuc)
Chairman of the Board of Executives.
The Vietnamese American Community of the USA
https://vacusa.wordpress.com
http://tienggoicongdan.com/
http://michaelpdo.com/
*
*     *

Reply from The US Ambassador (Thư trả lời của Đại Sứ Ted Osius)

Ambassador Ted Osius

Ambassador Ted Osius 3:11am Jul 30
Dear Mr. Do,
I am disappointed that you chose to write to my boss before checking the facts with me. I have always been straight-forward and respectful, and I expect the same in return.
Ambassador Osius made a point of visiting California during his recent trip back to the United States in order to meet with members of the Vietnamese-American community, hear their thoughts and concerns about U.S.-Vietnam relations, and explain our current policy, recognizing the tremendous contributions the Vietnamese-American community has made to our bilateral relationship. The Ambassador had very substantive discussions, and listened carefully to the views and suggestions of the Vietnamese-Americans he met. As can be seen in this YouTube video ( https://l.facebook.com/l/UAQGDG7nSAQHSR62TGYtZtad5oX0bG5QjisBYpn8imLLhKg/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbAfmBLbowbs – correct one?), Ambassador Osius was always polite and respectful, including in an exchange with a woman wearing the south Vietnamese flag. The Ambassador told her he respected the symbol and her right to display it, but also noted that, as the U.S. Ambassador to Vietnam, he preferred not to be photographed with it given the potential sensitivities. On no occasion, though, did he forbid anyone to display the flag or ask for all flags to be removed from the venues. Displaying the flag is obviously their lawful and legitimate right as American citizens.
Thank you again for your letter. Please let me know if you have any additional questions. We look forward to continuing to work closely with you.

Và sau đây là thư trả lời của Đại Sứ Ted Osius
(do Ba Cây Trúc chuyển ngữ từ nguyên văn tiếng Anh ở phần cuối bài)
July 30, 2105
Ông Đỗ thân mến,
Tôi thất vọng là quý vị đã chọn (giải pháp) viết cho ông chủ của tôi trước khi kiểm chứng những dữ kiện với tôi. Tôi luôn ngay thẳng và biết kính nể, và tôi hy vọng có được sự đáp ứng như thế đối với tôi.
Đại sứ Osius đã quyết định viếng thăm California trong chuyến trở về Mỹ vừa qua để gặp gở những thành viên của cộng đồng Mỹ gốc Việt, nghe những suy tư và quan tâm của họ đối với những giao tế Mỹ – Việt và giải thích những chính sách hiện hành của chúng tôi, nhận biết những đóng góp to lớn mà cộng đồng Mỹ gốc Việt đã làm cho sự giao tế song phương của chúng tôi. Ông Đại Sứ đã có những thảo luận đầy ý nghĩa, và thận trọng lắng nghe quan điểm và đề nghị của những người Mỹ gốc Việt mà ông ta đã gặp. Như được nhìn rõ trong video Youtube này (https://l.facebook.com/l/UAQGDG7nSAQHSR62TGYtZtad5oX0bG5QjisBYpn8imLLhKg/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbAfmBLbowbs– không rõ có đúng không ?) Ông Đại Sứ Osius đã luôn luôn lịch sự và kính nể, kể cả một trao đổi (trò chuyện) với một phụ nữ mang lá cờ của Nam Việt Nam. Ông Đại Sứ đã nói với bà rằng ông ta kính trọng cái biểu tượng đó và quyền của bà để trưng bày nó, nhưng cũng nói rõ rằng, với tự cách là đại sứ của Hoa Kỳ ở Việt Nam, ông ta thích hơn là không được chụp ảnh với lá cờ đó bởi những nhạy cảm tiềm tàng sẳn có. Dù sao, không lúc nào ông ấy cấm bất cứ ai trưng bày lá cờ hoặc đòi tất cả các lá cờ phải bị gở khỏi nơi hội họp. Việc trưng bày lá cờ hiển nhiên là quyền chính đáng và hợp pháp của họ, những công dân Hoa Kỳ.
Lần nữa xin cám ơn ông về lá thư.
Xin vui lòng cho tôi biết nếu ông có thêm câu hỏi. Chúng tôi mong tiếp tục làm việc gần gủi với ông.

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire