vendredi 31 juillet 2015

Những Mảnh Đời Sót Lại


Những Mảnh Đời Sót Lại
Những Mảnh Đời Sót Lại Vietoday Media
Posted by Vong NgayXanh on vendredi 31 juillet 2015
*
*     *

Thương người ở lại
Thương người ở lạiPhóng sự đặc biệt - 40 năm nhìn lại 30/04/2015Vietoday Media
Posted by Vong NgayXanh on jeudi 30 juillet 2015

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire