mardi 12 mai 2015

Thời Sự (Tháng 5)


  
Con voi giả 
Bình Luận của Đặng Chí Hùng-Hướng Dương trình bày 
  
Đội lốt 
Tác giả Đặng Xương Hùng - Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI 
*
*     *
  
Trao đổi thư tín với thính giả  
Hòa Ái, phóng viên RFA 
*
*     *
  
Đây Là Sự Thật: Nguyễn Tấn Dũng cầm quyền trong chế độ Cộng Sản 
Đặng Chí Hùng và Tâm Anh. 
*
*     *
  
Chiến tranh Việt Nam có thực sự cần thiết 
Bình Luận của Nguyễn Hưng Quốc-Song Thập trình bày
*
*     *
  
Mất Gốc! 
Bình Luận của Hiền Sĩ - Song Thập trình bày 
*
*     *
  
Nói Với Người Cộng Sản - Thủ đoạn lừa mị của đảng cộng sản 
Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Dian.
*
*     *
  
Tương lai ra sao sau 40 năm thất bại? 
Kính Hòa, phóng viên RFA 
*
*     *
  
Luật sư Lê Công Định nói về ngày 30 tháng 4 
Mặc Lâm, biên tập viên RFA 
*
*     *
  
Nhạc sĩ Tô Hải tâm sự về ngày 30/4/1975 
Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI 
*
*     *
  
Đây là sự thật: tham nhũng là một kỹ năng được đào tạo từ nhỏ 
Đặng Chí Hùng và Tâm Anh

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire