mercredi 6 mai 2015

40 Năm Quốc Hận

  
Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư tại USS MIDWAY (SAN DIEGO, NAM CALIFORNIA) 
*
*     *
  
"40 Năm Viễn Xứ", Houston 19 tháng 4, 2015
 *
*     *
  
Biểu tình Tưởng Niệm 40 năm Quốc Hận tại Vương quốc Anh 
*
*     *
  
Lễ Thượng Kỳ Việt-Mỹ Tưởng Niệm 40 Năm Ngày Quốc Hận Trên Hàng Không Mẫu Hạm USS Midway 2015 
*
*     *
  
Quốc Hận 30/4 tại Marin County 
*
*     *
  
Lễ Chào Cờ và Tưởng niệm 40 Năm Quốc hận 30 04 tại Toronto 
*
*     *
  
Lễ Tưởng Niệm 40 năm ngày Quốc Hận, Houston 26 tháng 4, 2015 
*
*     *
  
Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư tại USS MIDWAY (SAN DIEGO, NAM CALIFORNIA)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire