jeudi 2 février 2023

Phạm Duy: Trường Ca Mẹ Việt Nam & Con Đường Cái Quan

“Phạm Duy và Trường Ca Mẹ Việt Nam” là chủ đề Câu Chuyện Văn Học Nghệ Thuật của đài phát thanh Sài Gòn, phát thanh vào ngày 15-10-1964, do Phan Lạc Phúc và Nguyễn Đình Toàn thực hiện.

Nghe để nhớ, để thương một thời đã mất.


Phạm Duy và Trường Ca Mẹ Việt Nam - Nguyễn Đình Toàn – Phan Lạc Phúc
*
*     *
 
Phạm Duy và Con Đường Cái Quan - Thụy Khuê
 
Mời nghe Phạm Duy nói về hoàn cảnh sáng tác nhạc phẩm Con Đường Cái Quan, cũng như dẫn giải về kỷ thuật và nghệ thuật trong lối hòa âm phối khí nhạc phẩm này, qua một cuộc phỏng vấn do nhà phê bình văn học Thụy Khuê thực hiện.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire