jeudi 2 février 2023

Chương trình Câu Chuyện Văn Học Nghệ Thuật của Đài Phát thanh Sài Gòn (1965)

Bài viết “Phạm Duy và Tình Ca Cuộc Đời” của Nguyễn Quang Diệu, do Phan Lạc Phúc và Nguyễn Đình Toàn trình đọc trong loạt bài Ý Thơ Trong Lời Nhạc, thuộc chương trình Câu Chuyện Văn Học Nghệ Thuật của Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh vào ngày 15/3/1965. 

 

 

Phạm Duy và Tình Ca Cuộc Đời 
Nguyễn Quang Diệu (Đài phát thanh Sài Gòn 1965)
*
*     *
Phạm Duy Tình Ca Đôi Lứa Phan Lạc Phúc - Nguyễn Đình Toàn
 
 Mời nghe Phan Lạc Phúc và Nguyễn Đình Toàn nói về Phạm Duy trong loạt bài Ý Thơ Trong Lời Nhạc, thuộc chương trình Câu Chuyện Văn Học Nghệ Thuật của Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh vào ngày 5/10/1964.
*
*     *
Tâm Tình Phạm Duy - Đài phát thanh Sài Gòn 16-9-1965
 
Tâm Tình Phạm Duy trong Chương Trình Văn Học Nghệ Thuật của Đài Phát Thanh Sài Gòn, phát thanh ngày 16/9/1965.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire