lundi 7 novembre 2022

Nhà báo và mặt trận An Lộc - Nam Nguyên, RFA

  Lịch sử đã sang trang vào ngày 30/4/1975, nhưng những dấu ấn của chiến tranh khó phai mờ. Mùa hè 1972 chiến cuộc diễn biến ác liệt, quân Cộng sản Bắc Việt công khai vượt vĩ tuyến 17 mở các mặt trận lớn, đưa xe tăng, pháo binh và phòng không hiện đại tiến công lấn chiếm lãnh thổ VNCH. Ở phía Nam, địch quân từ Campuchia tràn sang mở mặt trận Bình Long, cuộc vây hãm thị xã An Lộc gần ba tháng là một chiến trường thách đố đối với các nhà báo. Nam Nguyên, lúc đó là đặc phái viên của Hệ thống Truyền thanh Quốc gia kể lại câu chuyện của mình.
Nhà báo và mặt trận An Lộc - Phần 1 
Nam Nguyên, phóng viên RFA 
*
*     *
Nhà báo và mặt trận An Lộc - Phần 2 
Nam Nguyên, phóng viên RFA 
*
*     *
Nhà báo và mặt trận An Lộc - Phần 3 
Nam Nguyên, phóng viên RFA

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire