dimanche 16 juillet 2017

Trưng Vương Ngày Xưa Ấy - Dzuy Lynh

Trưng Vương Ngày Xưa Ấy
thơ Thủy Hoàng / nhạc & tiếng hát Dzuy Lynh

Trưng Vương một thuở nào.
Ngợp áo trắng xôn xao
Em nghiêng che nón đợi .
Một nụ cười thầm trao .
Trưng Vương cuối ngõ đường.
Đọng bao lời yêu thương.
Lối buồn em nhẹ bước.
Mai tiễn anh... buồn vương.
Trưng Vương mùa thu buồn.
Em dõi mắt sầu tuôn.
Đếm dài bao nhung nhớ.
Thao thức bấy đêm trường.
Trưng Vương ngày xưa ấy.
Dõi theo người yêu thương.
Biền biệt giữa chiến trường.
Mà nghe lòng tơ vương...

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire