mercredi 31 mai 2017

Truyện ca "TRÊN ĐỈNH ĐAU THƯƠNG"

Truyện ca "TRÊN ĐỈNH ĐAU THƯƠNG"
Lam Phương-Hương Lan & Elvis Phương

Gồm 4 đoản khúc:
1. Cánh hoa duyên kiếp
2. Tạm biệt đồng bằng
3. Thương tiếc Cao nguyên
4. Vĩnh biệt người tình

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire