jeudi 18 mai 2017

Ta Về - Đình Đại

Ta Về (CD Lửa Tù)
Thơ: Tô Thùy Yên-Nhạc & trình bày: Đình Đại

Ta về một bóng trên đường lớn
Thơ chẳng ai đề vạt áo phai
Sao bổng nghe đau mềm phế phủ
Mười năm đá cũng ngậm ngùi thay

Ta về qua những truông cùng phá
Nếp trán nhăn đùa ngọn gió may
Ta ngẩn ngơ trông trời đất cũ
Nghe tàn cát bụi tháng năm bay


Ta khóc tạ ơn đời máu chảy
Ruột mềm như đá dưới chân ta
Mười năm chớp bể mưa nguồn đó
Người thức mong buồn tận cõi xa

Ta về như sợi tơ trời trắng
Chấp chới trôi buồn với nắng hanh
Ai gọi ai đi ngoài cõi vắng
Dừng chân nghe quặn thắt tâm can

Ta về như tiếng kêu đồng vọng
Rau mác lên bờ đã trổ bông
Cho dẫu ngàn năm em vẫn đứng
Chờ anh như biển vẫn chờ sông

1 commentaire: