mercredi 19 octobre 2016

Mơ Tự Do -Ca Nhạc Sĩ Nguyệt Ánh hội ngộ cùng đồng hương tại Sydney


*
*     *
*
*     *
Ca Nhạc Sĩ Nguyệt Ánh hội ngộ cùng đồng hương tại Sydney (P1) 
*
*     *
(P2)
*
*     *
(P3)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire