jeudi 31 mars 2016

Duy Khánh:Một Cuộc Đời, Một Dòng Nhạc

http://v2.cdn.nhac.vn/kv0puCNE4oNNfn7YhOpK/1444396005/v1/album/s1/0/0/26/27078.jpg

Hát Cho Mai Sau
*
*      *
    

 Những Chiều Không Có Em
*
*      *
 
Những Ngày Xưa Thân Ái
*
*     *
Sớm Muộn Tôi Cũng Về
*
*     *
Quê Ta Ơi
*
*     *
Tiếng Hát Và Tác Phẩm (Duy Khánh)
*
*     *
Tình Em Biển Rộng Sông Dài (Duy Khánh-Hương Lan)
*
*     *
Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire