vendredi 19 février 2016

Truyện của Phạm Tín An Ninh

http://nguyentran.org/NhatLung/Special2/PhamTinAnNinh.jpg 

·  Đằng sau cuộc chiến - 18 May 2014
·  Nhà thơ đi lính - 22 January 2014
·  Chim bay về biển - 18 November 2013
·  Chim bay về núi - 25 July 2013
·  Nha trang - Chuyện cũ - 19 January 2013
·  Tuy Hòa - Thương ghét - 10 December 2012
·  Hạnh phúc xót xa - 6 August 2012
·  Vệt nắng cuối chiều - 13 July 2012
·  Nguồn cội xót xa - 1 March 2011
·  Nghỉ hè ở Mallorca - 1 March 2011
·  Đứa cháu nội - 1 March 2011
·  Những cánh én giữa mùa đông - 28 February 2011
·  Rừng khóc giữa mùa xuân - 21 January 2010
·  Lá rụng không về cội - 11 July 2009
·  Vĩnh biệt một con đò - 16 January 2009
·  Gói quà đầu năm - 12 January 2009
·  Ba dòng nước mắt - 20 December 2008
·  Đà Lạt trời mưa - 27 November 2008
·  Trên chiến trường xưa - 30 September 2008
·  Những Đàn Chim Thiên Di - 29 August 2008
·  Ở Cuối Hai Con Đường - 27 August 2008
·  Trời đất bao la - 20 August 2008
·  Tiểu thơ - 20 August 2008
·  Đường xưa lối cũ - 20 August 2008
·  Người Con Gái Phú Hòa - 20 August 2008
·  Những điều mơ ước - 20 August 2008
·  Đằng sau cuộc chiến - 18 May 2014
·  Một thoáng Pleiku - 25 March 2013
·  Tuy Hòa - thương ghét - 10 December 2012
·  Cuối trời thênh thang - 10 February 2012
·  Phố ảo - 9 February 2012
·  Đứa cháu nội - 1 March 2011
·  Những cánh én giữa mùa đông - 28 February 2011
·  Bến bờ lưu lạc - 28 February 2011
·  Rừng khóc giữa mùa xuân - 21 January 2010
·  Vĩnh biệt một con đò - 16 January 2009
·  Trên chiến trường xưa - 30 September 2008
·  Người Bạn Làng Tam Ích - 20 August 2008
·  Người Con Gái Phú Hòa - 20 August 20
http://nguyentran.org/NT/Icon/BoHoa.gif

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire