dimanche 21 février 2016

LITTLE SAIGON TẾT PARADE 2016


DIỄN HÀNH ĐẦU XUÂN BÍNH THÂN TẠI THÀNH PHỐ WESTMINSTER CALIFORNIA (FEB.13.2016). 


DIỄN HÀNH TẾT BÍNH THÂN 2016 ĐƯỜNG BOLSA - LITTLE SAIGON - WESTMINSTER - CALIFORNIA
*
*     *


Diễn Hành Tết Bính Thân 2016 Tại Little Saigon – Xuân Vươn Lên
*
*     *
Hội Tết Sinh Viên Bính Thân 2016 Tại OC Fair & Event Center 

Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh vào ngày mồng 7 Tết Bính Thân nhằm Chủ Nhật ngày 14 tháng 02 năm 2016, ngày thứ ba của Hội Tết Sinh Viên được tổ chức tại OC Fair & Event Center, thuộc thành phố Costa Mesa, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire