dimanche 9 août 2015

TÌM LẠI DẤU XƯA

Việt Nam Cộng Hòa
Thời Đệ Nhất & Đệ Nhị Cộng Hòa
*
*     *
 
Ngày còn chinh chiến - Vùng I Chiến thuật
*
*     *
 
Ngày còn chinh chiến - Vùng II - Cao nguyên
*
*     *
Ngày còn chinh chiến Vùng II Duyên hải
http://safeshare.tv/w/yzmCUwkUcc
*
*     *

Ngày còn chinh chiến Vùng III Chiến thuật
http://safeshare.tv/w/WbEDPeibLZ
*
*     *

Ngày còn chinh chiến Vùng IV Chiến thuật
http://safeshare.tv/w/dNVGLwFSNU
*
*     *

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire