mercredi 12 août 2015

Đại Sứ Mỹ Ted Osius

http://gdb.voanews.com/AF308BD6-4CCE-4A88-ABB8-667CB736180A_cx0_cy7_cw0_mw1024_s_n_r1.jpg 

 
Đại Sứ Mỹ Ted Osius với lá cờ vàng giờ ra sao?
*
*     *

Ngô Kỷ tẩy chay Đại Sứ Ted Osius
VẤN ĐỀ Đại Sứ Mỹ Ngô Kỷ tẩy chay Đại Sứ Ted Osius tại Quận Cam California USA part 1
Posted by Vong NgayXanh on mercredi 12 août 2015
*
*     *

Ngô Kỷ tẩy chay Đại Sứ Ted Osius
VẤN ĐỀ Đại Sứ MỹNgô Kỷ tẩy chay Đại Sứ Ted Osius tại Quận Cam California USA part 2
Posted by Vong NgayXanh on mercredi 12 août 2015
*
*     *

Ngô Kỷ tẩy chay Đại Sứ Ted Osius
VẤN ĐỀ Đại Sứ MỹNgô Kỷ tẩy chay Đại Sứ Ted Osius tại Quận Cam California USA part 3
Posted by Vong NgayXanh on mercredi 12 août 2015
*
*   *
  
Đại Sứ Ted Osius và cờ vàng: Sau thư trả lời của Bộ Ngoại Giao, còn vấn đề gì?

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire