mardi 25 août 2015

"Thank You, America" - Cảm Ơn Nước Mỹ Tại San Jose

 
  
"Thank You, America" - Cảm Ơn Nước Mỹ Tại San Jose 
*
*     *

Con thuyền Hải Nhuận đậu bến Tự Do tại Viet Museum, San Jose   

http://nhinrabonphuong.blogspot.be/2015/08/con-thuyen-hai-nhuan-au-ben-tu-do-tai.html

 

http://nguyentran.org/NhatLung/Special/HN2.jpg 

http://nguyentran.org/NhatLung/Special/HN4.jpg

http://nguyentran.org/NhatLung/Special/HN3.jpg 

https://vietbao.com/images/file/b5S5Ka6T0QgBAJhY/hai-nhuan-con-thuyen-doc-dao-cua-hai-nhuan.jpeg 

Con thuyền độc đáo của Hải Nhuận

 

 


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire