samedi 28 janvier 2023

Nhớ về một Nhân sĩ Miền Nam: Cố TT Trần Văn Hương

“KỶ NIỆM NGÀY GIỖ THỨ 41 (27.1.1982-2023) CỐ TỔNG THỐNG TRẦN VĂN HƯƠNG.

Lúc 17 giờ, ngày 28 - 4 - 1975 Tổng Thống Trần Văn Hương bàn giao chức vụ Tổng Thống cho Tướng Dương Văn Minh Ngày 29 tháng 4 năm 1975. Đại Sứ Martin hẹn tới gặp Tổng Thống Trần Văn Hương và có nhã ý mời Cụ đi cùng chuyến bay đi ra nước ngoài sống nhưng Cụ đã từ chối và nói:
" ... Tôi tình nguyện ở lại để chia xẻ với họ một phần nào, niềm đau đớn tủi nhục, nổi thống khổ của người dân mất nước ... "
Cựu Tổng Thống Trần Văn Hương chấp nhận sống cuộc đời đạm bạc trong căn nhà ở hẽm 132A đường Phan Thanh Giản
Năm 1978 cọng sản trả quyền công dân lại cho Cựu Tổng Thống Trần Văn Hương, nhưng Cựu Tổng Thống Trần Văn Hương cũng không nhận , Ông nói:
“Tôi xin phép từ chối. Tôi không nhận cái quyền công dân nầy.
Dầu gì tôi cũng đã là người lãnh đạo miền Nam, trong khi binh sĩ, nhân
viên các cấp, chỉ vì thừa lịnh của chúng tôi, mà giờ đây vẫn còn
bị giam cầm trong các trại cải tạo, chưa được trả quyền công dân.
Chẳng lý gì, tôi là người trách nhiệm, lại được trả quyền công dân trước…”
Tới năm 1981 Cụ Trần Văn Hương từ trần Cụ vẫn còn là công dân của Việt Nam Cộng Hòa .
Một đời của Cụ Trần Văn Hương vì dân vì nước .
*
*     *


Nhớ về một Nhân sĩ Miền Nam: Cố TT Trần Văn Hương 
 T/G Mai Thanh Truyết-Thanh Trang trình bày

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire