lundi 2 janvier 2023

Hà Thanh

Hà Thanh có một chỗ đứng riêng trong lịch sử tân nhạc Việt Nam và một vị trí độc sáng trong lòng người yêu nhạc xứ Huế.

Nửa thế kỷ, những dòng sông xanh vẫn luân lưu chảy. Tiếng hát vượt thời gian của Hà Thanh vẫn còn xanh mát như tên chị, như những dòng sông xanh mà muôn đời con nước vẫn đang về, đang tới. Và, nói thêm bằng những nét chấm phá thi vị như một nhà thơ nào đó, "...có một chút gì rất Huế, rất thương... Có một chút gì rất Huế trang đài..." trong tiếng hát Hà Thanh.

https://haibatrung12e1985.files.wordpress.com/2014/01/ha-thanh-6.jpg?w=824

 

Tuyển Tập Hà Thanh

https://giadinhhoangtrong.wordpress.com/2014/01/24/tuyen-tap-ha-thanh/ 

*
*     *

https://haibatrung12e1985.files.wordpress.com/2014/01/ha-thanh-62.jpg?w=824


Hà Thanh

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire