mardi 22 février 2022

MỘT NGÀY ĐẶC BIỆT 22-02-2022

Hôm nay là ngày 22/02/2022 - Ngày đẹp ngàn năm có một Ngày 22 tháng 2 năm 2022 được biết đến là ngày Palindrome (nghĩa đen là sự đối xứng) bởi dù bạn viết xuôi hay ngược thì cũng không có sự thay đổi xảy ra, đều là 22/02/2022. Chưa hết, vì rơi vào đúng ngày thứ Ba nên tại một số nước phương Tây, hôm nay còn được gọi là Twosday - cách gọi "lái" đi của Tuesday (thứ Ba trong tiếng Anh). 

Theo đó, khi ngày hôm nay qua đi, phải tới 200 năm sau (tức năm 2222) thì mới có ngày "thuần 2" (22/02/2222)

Peut être une image de océan et texte qui dit ’22-02-2022 MỌT NGÀY ĐAC BIỆT CỦA THIỂN NIÊN KỲ & THÉ KỲ 21 ầ an đến với nhân loại. bình Vg’ 

*
*     *

Peut être une image de texte qui dit ’Happy Twosday 2 2 2 2 2’  

NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT VỀ NGÀY PALINDROME
1️⃣ Bạn đã bao giờ gặp một từ hoặc một dãy số mà khi đọc tới và lùi vẫn có thể đọc được như cũ chưa?  Nó được gọi là palindromes.
2️⃣ Tháng 2 này, 10 ngày palindrome có thể được hình thành tùy thuộc vào định dạng được sử dụng để đọc ngày (d/m/yy; m/d/yy). Một số ngày trong số này là 2/2/22, 2/20/22 và 2/22/22.
3️⃣ Theo định nghĩa palindrome như vậy, trong tháng 2 này, nhân loại có cả Tuần lễ Palindrome. Đó là 7 ngày: 2/22/22, 2/23/22, 2/24/22, 2/25/22, 2/26/22, 2/27/22, 2/28/22.
4️⃣ Vào năm 2021, có tổng cộng 22 ngày palindrome bao gồm ngày 20 tháng 1 năm 2021 hoặc 1/20/21 cũng là ngày nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ hiện tại Joe Biden.  
5️⃣ Như vậy, ngày palindrome (tạm dịch là ngày đối xứng) thực ra khá nhiều, không hề hiếm hoi như nhiều người nghĩ. Những loại ngày tháng này không thực sự chỉ ra bất cứ điều gì đặc biệt, nhưng chúng chắc chắn làm cho các thời điểm cụ thể trông thú vị.
6️⃣ Tuy nhiên, hôm nay 22/02/2022 là ngày rất đặc biệt. Nó không chỉ là ngày palindrome (tức đọc xuôi đọc ngược vẫn là ngày ấy), mà còn là ngày ambigram, tức lộn ngược (xoay 180°), vẫn đọc giống nhau. Đặc biệt hơn nữa, hôm nay lại là thứ Ba, tiếng Anh là Tuesday, phát âm tương tự Twosday, tức ngày của các con số 2.
Đây là lần thứ ba trong lịch sử có một ngày như thế này. Hai lần trước là ngày 1/11/1111 và 11/11/1111, song không có ngày nào rơi vào Tuesday trong tuần như Twosday hôm nay.
Phải 200 năm sau, nhân loại mới gặp lại ngày Twosday tiếp theo. Đó là ngày 22/2/2222.
7️⃣ Palindromes không chỉ xảy ra với các con số mà chúng cũng có thể được tìm thấy trong các từ hoặc cụm từ tiếng Anh như: radar, kayak, madam, no melon, no lemon, và nhiều hơn nữa.
8️⃣ Bạn có thể tự mình tìm ra một số ví dụ khác không? Điều này sẽ giúp bạn học tiếng Anh một cách thú vị. Thử chơi nhé! Nhưng đừng để nó khiến bạn cảm thấy “căng thẳng” (stressed) vì nó thực ra chỉ là “món tráng miệng” (desserts) được viết ngược lại đó thôi!
9️⃣ Tuy nhiên vì hôm nay là ngày 22/02/2022 nên chúng tôi mong các bạn hãy nghĩ về MOM và DAD của mình trước khi đi ngủ nhé!
Nguyễn Đính, 20:02 22/2/22
https://www.facebook.com/photo/?fbid=967420527499968&set=a.106118720296824


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire