dimanche 1 mai 2022

Album Quân Lệnh Cuối Cùng

Quân lệnh cuối cùng (Việt Dzũng) 
Nhắm mắt lại anh có còn nhìn thấy quê hương 
Quê hương buồn giờ phút thê lương 
Nhắm mắt lại anh có còn thấy rừng lửa cháy 
Đêm tăm tối khóc than vời vợi 
Người lính chiến đấu trong lẻ loi
 
Nhắm mắt lại anh có còn nhìn thấy anh em
Trong hoang tàn giờ phút oan khiên
Nhắm mắt lại anh có còn thấy người tình cũ
Ngồi trong bóng tối đêm đau buồn
Đễ mãi mãi nhớ anh vô cùng
Nguyễn Khoa Nam ! tin anh tuẫn tiết
Tướng chết theo thành
Ngàn năm bất khuất ghi vào sử sách
Đã bao năm tên anh còn mãi
Danh tướng anh hùng đời sau vẫn nhớ
Quân lệnh cuối cùng...
Nhắm mắt lại anh có còn nhìn thấy quê hương
Quê hương buồn giờ phút thê lương
Nhắm mắt lại anh có còn thấy rừng lửa cháy
Đêm tăm tối khóc than vời vợi
Người lính chiến đấu trong lẻ loi
Nhắm mắt lại anh có còn nhìn thấy anh em
Trong hoang tàn giờ phút oan khiên
Nhắm mắt lại anh có còn thấy người tình cũ
Ngồi trong bóng tối đêm đau buồn
Đễ mãi mãi nhớ anh vô cùng
Lê Văn Hưng ! tin anh tuẫn tiết
Tướng chết theo thành
Ngàn năm bất khuất ghi vào sử sách
Đã bao năm tên anh còn mãi
Danh tướng anh hùng đời sau vẫn nhớ
Quân lệnh cuối cùng...

Image associée
 
Quân Lệnh Cuối Cùng - Giòng nhạc Việt Dzũng & Nguyệt Ánh
*
*     *

*
*     *


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire