mardi 4 août 2020

Đại dịch cúm năm 1918 (1918 Flu Pandemic)

Afficher l’image source100 years ago the 1918 influenza pandemic devastated entire communities and took at least 675,000 American lives. It was the most severe pandemic in recent history, sweeping the globe quickly and killing more than 50 million people. This video provides information and background on the 1918 flu pandemic.

100 năm trước, đại dịch cúm năm 1918 đã tàn phá toàn bộ cộng đồng và cướp đi ít nhất 675.000 sinh mạng người Mỹ. Đó là đại dịch nghiêm trọng nhất trong lịch sử gần đây, quét toàn cầu nhanh chóng và giết chết hơn 50 triệu người. Video này cung cấp thông tin và thông tin cơ bản về đại dịch cúm năm 1918.


1918 Flu Pandemic Commemoration

The 1918 influenza pandemic was the most severe pandemic in recent history. It was caused by an H1N1 virus with genes of avian origin. Although there is not universal consensus regarding where the virus originated, it spread worldwide during 1918-1919.  In the United States, it was first identified in military personnel in spring 1918. It is estimated that about 500 million people or one-third of the world’s population became infected with this virus. The number of deaths was estimated to be at least 50 million worldwide with about 675,000 occurring in the United States.

Đại dịch cúm năm 1918 là đại dịch nghiêm trọng nhất trong lịch sử gần đây. Nó được gây ra bởi một loại vi-rút H1N1 có gen có nguồn gốc từ chim. Mặc dù không có sự đồng thuận phổ quát về nguồn gốc của virus, nó đã lan rộng trên toàn thế giới trong thời gian 1918-1919. Tại Hoa Kỳ, nó lần đầu tiên được xác định là nhân viên quân sự vào mùa xuân năm 1918. Ước tính có khoảng 500 triệu người hoặc một phần ba dân số thế giới bị nhiễm virus này. Số người chết được ước tính ít nhất là 50 triệu trên toàn thế giới với khoảng 675.000 người xảy ra ở Hoa Kỳ.

nurses carrying patient on stretcher 

Mortality was high in people younger than 5 years old, 20-40 years old, and 65 years and older. The high mortality in healthy people, including those in the 20-40 year age group, was a unique feature of this pandemic. While the 1918 H1N1 virus has been synthesized and evaluated, the properties that made it so devastating are not well understood. With no vaccine to protect against influenza infection and no antibiotics to treat secondary bacterial infections that can be associated with influenza infections, control efforts worldwide were limited to non-pharmaceutical interventions such as isolation, quarantine, good personal hygiene, use of disinfectants, and limitations of public gatherings, which were applied unevenly.

Tỷ lệ tử vong cao ở những người dưới 5 tuổi, 20-40 tuổi và 65 tuổi trở lên. Tỷ lệ tử vong cao ở những người khỏe mạnh, bao gồm cả những người trong độ tuổi 20-40, là một đặc điểm độc đáo của đại dịch này. Mặc dù vi-rút cúm 1918 đã được tổng hợp và đánh giá, nhưng các đặc tính khiến nó tàn phá không được hiểu rõ. Không có vắc-xin để bảo vệ chống nhiễm cúm và không có thuốc kháng sinh để điều trị nhiễm vi khuẩn thứ cấp có thể liên quan đến nhiễm cúm, các nỗ lực kiểm soát trên toàn thế giới chỉ giới hạn ở các biện pháp can thiệp phi dược phẩm như cách ly, cách ly, vệ sinh cá nhân tốt, sử dụng thuốc khử trùng và hạn chế của các cuộc tụ họp công cộng, được áp dụng không đồng đều.

https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/1918-pandemic-h1n1.html

*
*     *
Đặc điểm nổi bật của bệnh cúm Tây Ban Nha là nó đã giết chết một cách không cân đối về độ tuổi của các bệnh nhân, chủ yếu những người từ 20 đến 40 tuổi, thay vì người già hay trẻ em như thường thấy trong các đợt dịch khác. Tỷ lệ tử vong của Cúm Tây Ban Nha được ước tính là từ 10% đến 20%, trong khi tỷ lệ tử vong của các bệnh dịch cúm khác là 0,1%.
Cúm Tây Ban Nha cũng được ghi nhận với tỷ lệ nhiễm cực cao lên tới 50% số người có tiếp xúc với mầm bệnh và các triệu chứng bất thường của nó, bao gồm xuất huyết ở mũi, dạ dày và ruột, và cả phù xuất huyết ở phổi.
Trong số những người thiệt mạng vì cúm năm 1918 có họa sĩ người Áo Egon Schiele, nhà thơ người Pháp Guillaume Apollinaire, và một nhà phát triển bất động sản ở New York tên là Frederick Trump, ông nội của tổng thống Mỹ hiện tại.
Virus cúm năm 1918 được cho là có nguồn gốc từ chim, lợn hoặc cả hai. Virus không thể tự sao chép, chúng phải tự kiếm nơi sống, sao chép tế bào và sau đó tự tạo ra hàng chục nghìn bản sao. Trong khi sao chép chính nó, virus cúm gây ra nhiều “lỗi”, điều đó có nghĩa là nó luôn thay đổi. Đây là lý do tại sao bạn cần tiêm phòng cúm mới mỗi năm. Nếu virus chim và virus người gây nhiễm cho tế bào lợn, tất cả các gen của chúng có thể hoán đổi và tạo ra một loại virus mới, có thể gây chết người.

Đại dịch cúm H1N1 1918, đôi khi được gọi là cúm Tây Ban Nha, đã giết chết khoảng 50 triệu người trên toàn thế giới, trong đó có khoảng 675.000 người ở Hoa Kỳ. Một đặc điểm khác thường của loại virus này là cao Tỷ lệ tử vong gây ra ở những người trưởng thành khỏe mạnh từ 15 đến 34 tuổi. Đại dịch đã hạ thấp tuổi thọ trung bình ở Hoa Kỳ trong hơn 12 năm. Tỷ lệ tử vong tương đương không được ghi nhận trong bất kỳ mùa cúm hay đại dịch nào đã biết đã xảy ra trước hoặc sau đại dịch 1918.
 
Afficher l’image source 

Afficher l’image source  

Afficher l’image source 

Afficher l’image source  

Afficher l’image source 

 Afficher l’image source Afficher l’image source
*
*     *Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire