mercredi 22 février 2017

VÀI NHẠC PHẨM MỚI ĐƯỢC PHỔ BIẾN CỦA NHẠC SĨ HOÀI AN

http://cothommagazine.com/nhac1/HoaiAn/NhacSiHoaiAn-tonghop.jpg 

- Như Áng Mây Trời - Hoài An
- Anh Sẽ Về- Anh Ngọc
- Đời Anh Vẫn Cô Đơn - Tiếng hát Minh Hoàng
- Giây phút Mộng Du - Tiếng hát Trầm Ka
- Thiên Duyên Tiền Định - Elvis Phương & Carol Kim   
*
*     *
 
Như Áng Mây Trời - Sáng tác & trình bày: Hoài An 

 
 
*
*     *
 
 
 
*
*     *
 
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire