vendredi 6 novembre 2015

Terror in Little Saigon

http://www.propublica.org/images/ngen/gypsy_og_image/20151026-vietnam-trailer-1200x630.jpg 

  
Phim Terror In Little Sài Gòn đầy ác ý, và xúc phạm danh dự cộng đồng 
Tổng Bí Thư Việt Tân 
*
*     *
- 'Terror in Little Saigon' là phim dở, đầu voi đuôi chuột...:
  http://phailentieng.blogspot.be/2015/11/terror-in-little-saigon-la-phim-do-au.html

- Nguyễn Xuân Nghĩa: Chúng ta tiếp tục là nạn nhân của truyền thông Mỹ :
  http://phailentieng.blogspot.be/2015/11/nguyen-xuan-nghia-chung-ta-tiep-tuc-la.html

- Hoàng Cơ Định: A.C. Thompson thiếu công tâm :
  http://phailentieng.blogspot.be/2015/11/hoang-co-inh-ac-thompson-thieu-cong-tam.html

A.C. Thompson: Mọi bằng chứng đều chỉ về Mặt Trận:
   http://phailentieng.blogspot.be/2015/11/ac-thompson-moi-bang-chung-eu-chi-ve.html

- "TERROR IN LITTLE SAI GON": MỘT NỬA SỰ THẬT SẼ GIẾT CHẾT SỰ THẬT ? 
    http://phailentieng.blogspot.be/2015/11/terror-in-little-sai-gon-mot-nua-su.html

- Xem phim “Nỗi Kinh Hoàng ở Little SaiGon” - Mỹ Dung 
     http://phailentieng.blogspot.be/2015/11/xem-phim-noi-kinh-hoang-o-little-saigon.html
*
*     *

Ts Đỗ Hùng: Terror In Little Saigon làm nhơ đi Little Sài Gòn
*
*     *
  
Cựu Đại tá Vũ Văn Lộc: 'Terror in Little Saigon' là phim dở, đầu voi đuôi chuột...
*
*     *
- Thư Ngỏ đến Frontline/ProPublica về chương trình “Khủng bố tại Little Saigon”  
         http://phailentieng.blogspot.be/2015/11/thu-ngo-en-frontlinepropublica-ve.html
*
*     *
  
Liên hội Cựu Quân Nhân và Hội Thiết Giáp phản đối phim 'Terror in Little Saigon
*
*     *
  
Sáng lập viên Mặt Trận Hoàng Cơ Minh tiết lộ một số điều quan trọng 
*
*     *
  
Bs Phạm Đức Vượng của tập thể cựu chiến sĩ lên tiếng về phim Terror In Little Saigon
*
*     *
- Ai đứng đằng sau “Terror in Little Saigon”?

- Senator Janet Nguyen Reacts to Frontline/ProPublica’s “Terror in Little Saigon” Report

- Terror In Little Saigon: Phim Tài Liệu Hay Phim Tuyên Truyền? - Dân Việt

- Nghĩ sao về chuyện “Khủng bố ở Tiểu Saigon” - Đỗ Vẫn Trọn

-   Thư Lên Tiếng của Little Saigon San Jose Foundation 


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire